ANBI informatie

De naam van de instelling

Stichting West

RSIN/fiscaal nummer

815080955

Contactgegevens


Groenewegje 136
2515 LR Den Haag
070.3925359
info@westdenhaag.nl
www.westdenhaag.nl

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel het stimuleren van beeldende kunst en vormgeving en voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de meest uitgebreide zin genomen.

Beleidsplan


Beleidsplan 2021 — 2024

Bestuur

Directie: Marie-José Sondeijker

Raad van Toezicht
Cathy Jacob (Hoofd Presentaties Museum Boijmans Van Beuningen): voorzitter
Maarten Okkersen (sociaal economisch historicus): secretaris/penningmeester
Saskia Bos (Kunsthistoricus, vml directeur de Appel Amsterdam): bestuurslid
Jessy Rahman (Kunstenaar): bestuurslid

Beloningsbeleid


De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De stichting hanteert de ‘Richtlijn functie en loongebouw presentatie-instellingen voor beeldende kunst’ als basis. De ‘Richtlijn kunstenaarshonoraria’ opgesteld door de BKNL wordt gehanteerd in verband met Fair Practice tussen instellingen en kunstenaars.


ANBI 2022

Formulier publicatieplicht 2022

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten

Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019

Financiële verantwoording uitgeoefende activiteiten

Jaarrekening 2022
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2019