Het Haags Kunst en Cultuurdebat 2022
Stichting Nomadisch Paviljoen, ism West Den Haag, PIP Den Haag en Vrienden van Den Haag.
17.02.2022 & 22.02.2022

Credit: Photograph by Gerrit Schreurs (Jepser Just, Continuous Monuments, 2017)

Het Haags Kunst en Cultuurdebat 2022
Mogelijkheden herkennen en benutten


Debat #1: Di 15.02, 19:00 — 21:00
Debat #2: Di 22.02, 19:00 — 21:00
Locatie: West Den Haag, tickets 10 €
Tickets Debat #1
Tickets Debat #2Introductie
Eric Vreedenburgh (architect, Stichting Nomadisch Paviljoen).
Moderator
Christiaan Weijts (schrijver en columnist NRC).


Sprekers 15 februari
Jan Zoet: Algemeen directeur Amare en voorzitter Kunsten’92.
Paul Frissen: Decaan en bestuursvoorzitter NSOB en hoogleraar Bestuurskunde aan de universiteit van Tilburg.
Tim de Boer: Architect, stedenbouwkundige en fractievertegenwoordiger Haagse Stadspartij.
Ingrid Rollema: Beeldend kunstenaar en oud directeur Vrije Academie.
Michael de Roo: Componist, dirigent en oud directeur NDT.
Özkan Golpinar: Voorzitter projectsubsidies cultuur Gemeente Rotterdam en oud-lid kunstenplancommissie Den Haag.

Sprekers 22 februari
Mariëlle Vavier: Fractievoorzitter en cultuurvertegenwoordiger Groen Links Den Haag.
Rick Hoefsloot: Fractievertegenwoordiger SP Den Haag
Robin Smit: Raadslid PvdD Den Haag
Det Regts: Raadslid en cultuurvertegenwoordiger VVD Den Haag.
Steven van Lummel: Oprichter PIP Den Haag en beeldend kunstenaar
Channa Boon: Beeldend kunstenaar, filmmaker en medeoprichter kunstenaarsinitiatief HELICOPTER en LUXUS.


In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, organiseert Stichting Nomadisch Paviljoen, een tweetal debatten waarin professionals uit de politiek, de culturele sector, de makers van morgen en de bewoners van de stad, deze vraagstukken op een open en inclusieve manier willen bespreken. Aan de orde komen onderwerpen als de rol en waarde van cultuur binnen een samenleving. Of Corona, het populisme in de politiek en de ontwikkelingen van technologie onze ideeën met betrekking tot de betekenis van cultuur hebben beïnvloed. Wat voor stad Den Haag wil zijn en welke invloed heeft dit op (ruimtelijke-) planvorming van de stad. Wat zijn de culturele vraagstukken van de komende jaren, de kansen, de mogelijkheden en de knelpunten?

In het actuele beleidskader Kunst en en Cultuur ‘Zee aan Mogelijkheden’ wordt de fundamentele betekenis van kunst benoemd, waarbij de ambitie geformuleerd is om iedere Hagenaar te inspireren, te verrassen en uit te dagen. Volgens het beleidskader: “Cultuur ván en vóór iedereen in ons mooie Den Haag, dat willen we bereiken. Want cultuur is hét middel om iedereen een bredere en rijkere wereld te laten zien.”, en “De artistieke en intrinsieke waarde van kunst en cultuur vormen de basis van het Haagse cultuurbeleid”.

Hoe hebben deze ambities en wensen zich in een cultureel aanbod vertaald? Wat is de huidige status quo van Den Haag ten opzichte van andere steden zoals Rotterdam, Utrecht en Amsterdam? Is Den Haag daadwerkelijk een kunst- en cultuurstad van betekenis?

Tijdens het eerste debat zal er op landelijke niveau over de situatie gesproken worden, tijdens het tweede debat over de lokale situatie in Den Haag.